Modele

Wszystkie trzy modele Evac+Chair spełniają te same, wysokie standardy jakości i stworzone zostały z myślą o uniwersalnym rozwiązaniu. Model Evac+Chair 300H oraz 300H AMB (z większymi tylnymi kołami odpowiednimi do nierównego terenu) umożliwia dokonanie ewakuacji pojedynczemu użytkownikowi, natomiast model Evac+Chair 600H jest wyposażony w dodatkowe uchwyty transportowe, do obsługiprzez dwie osoby w miejscach trudno dostępnych. IBEX TranSeat 700H pozwala wjeżdżać i zjeżdżać po schodach bez konieczności ręcznego przenoszeniapasażera i jest dostępny w dwóch wariantach – o szerokości standardowej oraz wąski, odpowiedni do transportowania osób w samolotach.

 

Visit ParAid
© Evac+Chair International Limited 2020 Company Reg No.3593826 England
Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW, UK

News