Kryteria Zakupu

Zakupienie krzesła Evac+Chair, które nie jest oryginalnym produktem może
oznaczać wystawienie zarówno operatorów, jak i pasażerów na niebezpieczństwo,
i w perspektywie kosztować dużo więcej. Przed podjęciem decyzji o zakupie
zawsze przetestuj urządzenie ze świadomością istnienia podróbek. Produkt fałszywy
może z wyglądu przypominać oryginał, lecz ich funkcjonalność będzie inna.

Ustawienia poszczególnych elementów

Przygotowanie krzesła do użycia powinno się odbyć szybko iłatwo. W oryginalnym produkcie żadne podstępne mechanizmy zwalniające, które przytrzaskują palce lub ręce operatora nie mają prawa bytu. Operator nie może być zmuszony do podtrzymywania jedną ręką chwiejącego się urządzenia, drugą ręką równocześnie próbując uwolnić podpórki, klamry, czy paski.

Waga produktu

Waga ogrywa istotną rolę, szczególnie w przypadku, gdy sprzęt ewakuacyjny jest umiejscowiony w różnych częściach budynku i wymaga przeniesienia, by móc służyć osobie potrzebującej. Stosunek wagi do mocy produktu jest ważną kwestią ze względu na tendencje wzrostowe w indeksie masy BMI całej populacji.

Łatwość transportu

Urządzenie powinno być tak zaprojektowane, by zapewnić łatwość transferu. Osoby o ograniczonej mobilności mogą potrzebować pomocy przy korzystaniu z krzesła, dlatego też urządzenie powinno być stabilne, otwierane na obie strony, zapewniające pasażerowi stałe bezpieczeństwo podczas transportu. Najlepiej aby w przypadku przesiadania się z wózka inwalidzkiego na krzesło ewakuacyjne, oba sprzęty były równej wysokości, co zapewniłoby większą stabilność.

Zwrotność

Większość klatek schodowych spełnia wymagania dotyczące budynków, tzn. zapewnia minimum 1,20m szerokości wholach, na schodach i półpiętrach. Wymagany jest odpowiedni promień skrętu tak, aby bez zbędnego wysiłku można było pokonać trudne punkty, jakimi są półpiętra i zakręty.

Prędkość zejścia

Osoba sprawna fiycznie pokonując schody w normalnym tempie, osiąga prędkość ok. 0,75m/sec.

Zadaniem krzesła ewakuacyjnego jest dostosowanie prędkości zjazdu do tempa operatora.

Evac+Chair w wygodny sposób pokonuje dwie kondygnacje schodów w 15 sekund, lub cztery piętra w minutę, nie blokując tym samym zejścia innym osobom.

Kontrolowana prędkość zejścia

W większości krzeseł ewakuacyjnych zastosowano mechanizm napędzany obracającymi się pasami, które obejmują dwie lub więcej krawędzi schodów.

Po raz pierwszy na ten pomysł wpadł David Egen z korporacji Evac+Chair, USA. Zaprojektował i zarejestrował wówczas v-pasy Egen Polymatic wykorzystujące mechanizm tarcia podczas hamowania. Oznaczało to zastosowanie współczynnika tarcia jako podstawy zasady, że im większy ciężar pasażera, tym większe tarcie. Tarcie ulega zwiększeniu poprzez wzmocniony nacisk na uchwyt transportowy. Odkryliśmy,
że istnieje kilka typów krzeseł ewakuacyjnych, które nie stosują mechanizmu tarcia i przez to nie mają kontrolowanej prędkości zejścia. Jeszcze inne wymagają kabli hamulcowych oraz mechanizmów zwalniających. Praktycznie wszystkie kablowe systemy hamulcowe działają tak, że albo są włączone (“on”), albo wyłączone (“off”), i nie ma w nich możliwości zwiększania lub zmniejszania nacisku, zależnego od obciążenia.
 

Punkt zbiorczy

Po dotarciu do punktu zbiorczego, produkt powinien stać
swobodnie, nieskrępowany. Nie wolno zostawiać pasażera
bez żadnej opieki, nawet jeśli urządzenie posiada dodatkowe
mechanizmy hamulcowe.

 

Wsparcie posprzedażowe

Należy upewnić się, że twój dostawca zagwarantuje ci
pomoc w szkoleniach oraz serwisie posprzedażowym.
Sprawdź również, od jak dawna firma funkcjonuje na
rynku i jaki jest kraj pochodzenia produktu. 

Akredytacja

Zapytaj czy krzesło ewakuacyjne jest zarejestrowane w agencji regulującej rynek leków i artykułów zdrowotnych,
jako Urządzenie Medyczne Klasy 1. Jest to produkt ratujący życie i jako taki może zaważyć na czyimś życiu lub śmierci.

Visit ParAid
© Evac+Chair International Limited 2020 Company Reg No.3593826 England
Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW, UK

News